Het verschil tussen plastic en bioplastic

Wat is plastic

Plastic is een overkoepelende term voor een groep kunststoffen die gemaakt wordt uit aardolie. Plastic bestaat uit polymeren, lange moleculen die bestaan uit steeds dezelfde bouwstenen. In de natuur komen polymeren overal voor. In bijvoorbeeld hout en katoen. Dit noem je ook wel natuurlijke polymeren. Plastics zijn zogenoemde kunstmatige polymeren. De grondstof van de meeste plastics is aardolie.


Verschillende soorten plastic

Plastics zijn onder te verdelen in 3 soorten:

  1. thermoplasten, die zacht worden wanneer je ze verhit; deze zijn makkelijk te recyclen
  2. thermoharders, die bij verhitting dezelfde vorm behouden; deze zijn niet te recyclen omdat bij verhitting het plastic verbrand
  3. elastomeren, die elastisch zijn

Milieu

Plastic werd een favoriet product vanwege de lange houdbaarheid. Plastic geeft meer mee dan glas. Maar inzichten veranderen en inmiddels is juist die lange houdbaarheid en het feit dat plastic niet afbreekt een groot milieuprobleem aan het worden.

Dat verklaart de opkomst van bioplastic.


Wat is bioplastic

Er is geen eenduidige omschrijving voor bioplastic. Het is eigenlijk een verzamelterm. Als een materiaal een bioplastic is, dan kan het het volgende betekenen:

  1. Het materiaal is plantaardig. Dat wil zeggen gedeeltelijk of volledig gemaakt van organisch materiaal, bijvoorbeeld suikerriet of maïszetmeel. Deze plastics zijn niet per definitie biologisch afbreekbaar. Of:
  2. Het materiaal is biologisch afbreekbaar. Soms zijn dit plastics die volledig van aardolie zijn gemaakt! Of:
  3. Plastic dat zowel plantaardig als biologisch afbreekbaar is.

Maar de term bioplastic betekent niet dat de stof niet schadelijk is voor het milieu. Er zijn namelijk twee soorten bioplastics: biologisch afbreekbaar en niet biologisch afbreekbaar. De niet-afbreekbare bioplastics zijn chemisch identiek aan ‘gewone’ plastics, en zijn dus net zo schadelijk als ze in het milieu terechtkomen.

Dit kan zorgen voor verwarring waardoor plastic soms in GFT afval terecht komt terwijl het daar niet hoort. Dit zorgt voor vervuiling van compost. Op die manier zijn we verder van huis.